میکرونیدلینگ چیست؟

میکرونیدلینگ چیست؟

میکرونیدلینگ چیست میکرونیدلینگ درمطب، با بیحسى موضعى و با استفاده از وسیله‌اى بنام درمارولر(derma roller) انجام می‌شود، درمارولر استوانه‌اى پوشیده شده از نیدل(سوزن)هاى بسیار ظریف از جنس استیل است که…
میکرونیدلینگ چیست
فهرست