درمان ضایعات عروقی

درمان ضایعات عروقی

ضایعات عروقی رگهای خونی هستند که در روی پوست قابل مشاهده هستند. تقریباً می توانند در هر قسمت از بدن ظاهر شوند ، اما معمولا در صورت یا پاها شایع…
درمان ضایعات عروقی
فهرست