پوست

دکاپاژ ابرو چیست و چگونه انجام می شود؟

دکاپاژ چیست؟ دکاپاژ یعنی اصلاح کردن بد رنگی ابرو بوسیله تزریق جدید رنگ به داخل پوست، البته شاید به نظرتان این روش با تتو یا ریمور کردن تاتو ابرو یکی…
دکاپاژ ابرو
فهرست