کاشت مژه

کاشت مژه

انواع کاشت مژه کاشت مژه، به دو شیوه انجام می‌شود؛ کاشت دائم (آرایشگاهی و کلینیکی) و کاشت موقت مژه. در کاشت موقت یا همان استفاده از مژه مصنوعی، از چسبی…
کاشت مژه
فهرست