نمونه کار های ما

ریمو تاتو

ریمو

هایفوتراپی

هایفو تراپی پس از سه ماه

لیزر ریمو تاتو

نتیجه کار ۷ جلسه لیزر ریمو تاتو در ال کلینیک

تزریق ژل بدون سوزن

تزریق ژل بدون سوزن

ریموو تاتوی ابروی تیره

ریموو تاتوی ابروی تیره

لیزر پاک کردن صد در صد تاتو

لیزر پاک کردن صد در صد تاتو

هایفو تراپی

هایفو تراپی

هایفو تراپی

هایفوتراپی

ریموو تاتو

ریموو تاتو ابرو

ریموو تاتوی ابرو

ریموو تاتوی ابرو

ریموو ۹۷ درصدی تاتو

ریموو ۹۷ درصدی تاتو

ریموو ۹۷ درصدی تاتو

ریموو تاتو

ریموو تاتو

ریموو تاتو

کاهش چشمگیر عمق خط غم

هایفو تراپی

تاتو و اسکار

تاتو و اسکار

نتیجه کم رنگ شدن رنگ تاتو طی

کم رنگ شدن رنگ تاتو

هایفو تراپی کاهش غبغب

هایفو تراپی کاهش غبغب

عمل جراحی پلک بالا

عمل جراحی پلک بالا

عمل جراحی پلک بالا و خطوط پنجه

عمل جراحی پلک بالا و خطوط پنجه

زاویه فک و عقب رفت غبغب و زاویه سازی

زاویه فک و عقب رفت غبغب و زاویه سازی

تاثیر پلکسر پلاس فرکشنال پلک چشم

تاثیر پلکسر پلاس فرکشنال پلک چشم

پلکسر پلاس فرکشنال پلک بالا و پایین

پلکسر پلاس فرکشنال پلک بالا و پایین

هایفو و مکانیزم انجام آن

هایفو و مکانیزم انجام آن

کاهش عمق خط خنده و افتادگی صورت

کاهش عمق خط خنده و افتادگی صورت

تاثیر یک جلسه پلکسر پلاس فرکشنال

پلکسر پلاس فرکشنال جهت رفع پوست اضافه

دوستان عزیزم به تغییرات خطوط چروک اطراف لب

خطوط چروک اطراف لب

تاثیر پلکسر پلاس فرکشنال پلک چشم

تاثیر پلکسر پلاس فرکشنال پلک چشم

نتیجه ریموو تاتو ابروی قرمز

نتیجه ریموو تاتو ابروی قرمز

لکسر پلاس فرکشنال پلک بالا

پلکسر پلاس فرکشنال پلک بالا برای رفع شلی پوست

منظور از پاکسازی پوست

منظور از پاکسازی پوست

تزریق ژل بدون سوزن

تزریق ژل لب بدون سوزن

رفع خال و زائده های چرب

رفع خال و زائده های چرب

پاکسازی وریموو تاتو در الکلینیک

پاکسازی وریموو تاتو در الکلینیک

لیفت و جوانسازی بدون جراحی

لیفت و جوانسازی بدون جراحی

لیفت لیمنت ابرو

لیفت لیمنت ابرو در ال کلینیک

ریمو تاتو

نتیجه ریموو 90% تاتو در سه جلسه

پلکسر پلاس فرکشنال

تغییرات قبل و بعد پلکسر پلاس فرکشنال ال کلینیک

تغیرات عالی در ریموو چهره

تغیرات عالی در ریموو چهره

ابروی زیبا با رنگ پوست لابه لای موهای ابرو

ابروی زیبا با رنگ پوست لابه لای موهای ابرو

خروجی کار پس از ۵ جلسه ریموو با لیزر و مراجعه کننده عزیزمون

ریموو لیزر پس از 5 جلسه در ال کلینیک

لیزر ریموو پخش شدگی خط چشم در ال کلینیک

لیزر ریموو پخش شدگی خط چشم در ال کلینیک

اجرای شیدینگ خط چشم بالا بنا به سلیقه ال کلینیکی عزیز با ماندگاری طولانی بدون نیاز به ترمیم .💥 انجام کلیه خدمات ارایش دائم چشم ابرو و لب در ال کلینیک محدود میباشد و رزرو و انجام خدمات فقط از طریق واریز بیعانه و فیکس تاریخ مشخص امکان پذیر خواهد بود .

اجرای شیدینگ خط چشم بالا بنا به سلیقه ال کلینیکی

ریموو صد درصدی تاتوی ابروی

ریموو صد درصدی تاتوی ابروی دوست عزیز مان در ال کلینیک

نتیجه ریموو ۸۰ درصد تاتو زیر ابروی کاشت

نتیجه ریموو ۸۰ درصد تاتو زیر ابروی کاشت

اجرای فیبروز ابرو با طراحی

اجرای فیبروز ابرو با طراحی

رفع اسکار برامده از ریموو لیزر

رفع اسکار برامده از ریموو لیزر

شاید از نظر اکثر شما یک ریموو تاتوی کم رنگ

ریموو تاتوی کم رنگ

ریموو تاتوی قرمز آلبالویی

ریموو تاتوی قرمز آلبالویی

فع اسکار برامده از ریموو لیزر

رفع اسکار برامده از ریموو لیزر

خال برداری

خال برداری

رفع تاتو نارنجی

ریموو تاتو با رنگ نارنجی

ریموو تاتوی

ریموو تاتوی

اصلاح فرم بینی

اصلاح فرم بینی با میکاپ

ریموو تاتوی قرمز

ریموو تاتوی قرمز

لیفت خط خنده

لیفت خط خنده

کم رنگ کردن تاتو

کم رنگ کردن تاتو

ریموو تاتوی

ریموو تاتوی

رفع افتادگی و شلی

رفع افتادگی و شلی

رفع پف پلک

رفع پف پلک

رفع پف و افتادگی پلک

رفع پف و افتادگی پلک

لیفت و جوانسازی

لیفت و جوانسازی

هایفو تراپی

هایفو تراپی

لیفت غبغب

لیفت غبغب

نتیجه خال برداری

خال برداری

توده های چربی

توده های چربی

ریموو تاتوی ابروی

ریموو تاتوی ابروی

رفع پخش شدگی خط چشم

رفع پخش شدگی خط چشم

ریموو کامل تاتو

ریممو قرمز

رفع قوز و نواقص بینی

رفع قوز و نواقص بینی

ریموو کامل تاتو

ریموو کامل تاتو قرمز

ریموو خط چشم

ریموو خط چشم

ریموو خط چشم

ریممو خط چشم

اصلاح فرم بینی

اصلاح فرم بینی

ریموو ابرو

ریموو تاتو

رفع پخش شدگی خط چشم

رفع پخش شدگی خط چشم

اصلاح فرم بینی

اصلاح فرم بینی

اصلاح فرم بینی

اصلاح فرم بینی

ریموو خط چشم

ریموو کامل خط چشم

ریموو تاتوی ابرو

ریموو تاتوی ابروی

ریموو کامل خط چشم

ریموو کامل خط چشم

ریموو کامل خط چشم

ریموو کامل خط چشم

باریک کردن خط چشم

باریک کردن خط چشم

شیدینگ خط چشم

شیدینگ خط چشم

اجرای فیبروز ابرو

اجرای فیبروز ابرو

تزریق فیلر به لب بدون سوزن

تزریق فیلر به لب بدون سوزن

رفع پخش شدگی خط چشم

لیزر رفع پخش شدگی خط چشم

تغییر فرم دم خط چشم

تغییر فرم دم خط چشم

اصلاح فرم بینی

اصلاح فرم بینی

فیبروز ابرو

فیبروز ابرو

تزریق فیلر به لب

تزریق فیلر به لب

شیدینگ خط چشم بالا

شیدینگ خط چشم بالا با دنباله بلند

لیزر ریموو پخش شدگی خط چشم

لیزر ریموو پخش شدگی خط چشم

فهرست